logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Motol dům čp. 3/3 Krematorium Motol

Motol - kaple sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: 27. 8. 2022

Historie: Tato klasicistní kaple byla vystavěna někdy v 1. polovině 19. století. Do kaple byla umístěna socha sv. Jana Nepomuckého, která byla vytvořena v roce 1829 pro mě neznámého autora. Po konci 2. světové války přestala tato kaple být udržována a postupně chátrala. Socha byla v této době buď ukradena či zničena. Na počátku 21. století díky tomu byla kaple ve špatném stavu. Někdy na přelomu 1. a 2. desetiletí 21. století se kaple dočkala své celkové rekonstrukce.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/vyklenkova-kaplicka-13246094

Zdroj: http://www.schnablova.net/Sakralni%20architektura/Praha/Popisy/522.html

Dojmy: Krásná klasicistní kaple, která byla v nedávné době restaurována.

Mapa

Fotografie

Klasicistní kaple sv. Jana Nepomuckého nacházející se v Motoli.
Klasicistní kaple sv. Jana Nepomuckého nacházející se v Motoli.
Klasicistní kaple sv. Jana Nepomuckého nacházející se v Motoli.
×