logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Libeň usedlost Kuchyňka usedlost Vlachovka

Libeň - Usedlost Mazanka

Informace

Navštíveno: 18. 1. 2022

Historie: Mazanka je usedlost v Praze 8 v ulici Zvonařovská, v severní části Libně ve svahu nad ulicí Liberecká. Viniční usedlost byla postavena nad Střížkovským údolím při vinici v barokním slohu, která se připomíná v 17. století. Prvním známým majitelem byl Antonín Vendelín, který ji držel v polovině 18. století a kterému zde patřila malá vinice a velká zahrada. Roku 1764 pozemky vlastnil Jan Štemb (Štemba) a za něj zde zřejmě vznikla pozdně barokní usedlost. Od roku 1865 Mazanku vlastnila majitelka Střížkovského panství hraběnka Valentina z Reichenbachu. Dalším vlastníkem byl na počátku 20. století velkostatkář Jindřich Heller, který postavil roku 1902 novostavbu obytné budovy v neorenesančním slohu. Roku 1920 byla východně od usedlosti v oblouku Střížkovské ulice postavena šestnáctikomorová kruhová cihlářská pec a založeny další hospodářské provozy. Mazanka byla za 2. světové války zabrána Němci. Roku 1954 ji stát vyvlastnil od rodiny Hellerů a zřídil v jejích budovách obecní školu a později školu hudební. Od roku 1987 ji spravovaly Československé keramické závody. Pozdně barokní hospodářská usedlost má na severní a západní straně špejchar a na východní straně přízemní obytnou budovu datovanou letopočtem 1823 a novorenesančně přestavěnou roku 1902 stavitelem Aloisem Richterem. Nejstarší částí areálu jsou dva sklepy s půlkruhově valenými klenbami pravděpodobně ze 16. století, které se nacházejí na severovýchodním rohu dvora a jsou zahloubeny ve svahu a zčásti přistavěny ke skále. Zahrada připomínající přírodní park se nachází severně od budov. Celý areál je uzavřen ohradní zdí s branou na západní straně a malou brankou na severu.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/usedlost-mazanka-15042205

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mazanka

Zdroj fotografie usedlost ze předu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mazanka

Dojmy: Velmi nádherná usedlost, kterou jsem bohužel nenafotil z blízka, jelikož se nacházela na soukromém pozemku.

Mapa

Fotografie

×