logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Libeň usedlost Císařská usedlost Kuchyňka

Libeň - Usedlost Hercovka

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Usedlost Hercovka v Libni v Praze 8 se nachází v ulici U Hercovky, uprostřed sadů pod svahem severně od dolního konce ulice V Holešovičkách. Původně bývaly v okolí vinice, na kterých v 18. století vznikla současná viniční usedlost v barokním slohu. Roku 1741 zdědila vinici s budovami Veronika Hubatiová, provdaná Herzogová. Na počátku 19. století vlastnil usedlost se zahradou o velikosti 161 sáhů Matěj Hlinomaz, na konci 19. století pak Jan Mladějovský. Poté zde byla nějaký čas umístěna obecná škola. Roku 1925 byla obytná budova zvýšena o patro a přestavěna na vilu v empírovém slohu. Dochovala se pouze část klasicistních hospodářských budov. Tím získala tato usedlost svůj dodnes zachovaný vzhled. V libeňské Hercovce pobýval ve svých posledních dnech básník S. K. Neumann, kterému roku 1975 odhalili na domě pamětní desku od sochaře Karla Lidického. V současné době vila patří soukromé společnosti a bez využití chátrá. Okolí vily se často stávalo útočištěm narkomanů a lidí bez domova. Městská část Praha 8 se přes oficiální nesouhlas místních občanů již několikrát za podezřelých okolností snažila prodat také část pozemku kolem vily Hercovka stejné soukromé společnosti, která vlastní samotnou vilu. V této snaze ji nezbránil ani fakt, že vila je kulturní památkou, pozemek se dle návrhu metropolitního plánu má stát součástí centrálního parku Hercovka, který má propojit sever a jih tohoto území a dokonce ani to, že přes toto území vede důležitý biokoridor. Navíc pozemek byl městské části Praha 8 původně svěřen Magistrátem hl. města Prahy pod podmínkou, že městská část se zaváže pozemek nedělit, neprovádět na jinou fyzickou ani právnickou osobu a nebude měnit funkční využití pozemku PS (sady, zahrady a vinice).

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/usedlost-hercovka-15067737

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hercovka_(usedlost_v_Libni)

Zdroj fotografie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hercovka_(usedlost_v_Libni)

Dojmy: Malebná usedlost, kterou jsem bohužel nenafotil, a tak jsem si dovolil zapůjčit fotografii.

Mapa

Fotografie

×