logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Libeň Sloup se znakem hraběte z Valdštejna Starý židovský hřbitov

Libeň - sokolovna

Informace

Navštíveno: 18. 1. 2022

Historie: Libeňská sokolská obec byla založena v roce 1884 a ke cvičení sloužil sál v hostinci U Deutschů. Postupně začala být ale touha na výstavbu této budovy. Jedná se o zajímavou secesní budovu architekta Emila Králíčka z let 1909–1910, který byl i stavitelem v těsném sousedství stojícího kostela svatého Vojtěcha. Základní kámen byl položen dne 10. října 1909 a o výstavbu se postarala firma Matěje Blechy. Sochařská výzdoba je pak prací sochařů Karla Pavlíka a Antonína Odehnala. Stavba pak byla dokončena dne 14. srpna 1910. Rozlehlá stavba byla postavena z peněz, které byly získány z rozsáhlé veřejné sbírky, pražská obec přispěla 65 tisíci korun. Za první světové války se zde nacházel vojenský lazaret, za druhé světové války pak vojenský sklad. V letech 1949–1989 byla budova využívána především TJ Meteor a zčásti pro cvičení školáků okolních škol. Údržba budovy byla dosti zanedbávána. V roce 1990 byla budova navrácena původnímu majiteli, kterým je obnovený tělovýchovný spolek Sokol. V této době byla tato budova ve velmi sešlém stavu. Rekonstrukce budovy proběhla od července do listopadu v roce 2001, v září téhož roku pak byla tato budova prohlášena kulturní památkou. Kromě tělocvičné a tělovýchovné činnosti zde mají své kanceláře také soukromé firmy.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Libe%C5%88sk%C3%A1_sokolovna

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/sokolovna-15035223

Dojmy: Stavba, která je nejkrásnější Libeňskou secesní stavbou.

Mapa

Fotografie

×