logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Liboc socha Jana Roháče z Dubé Vila Na Vypichu

Liboc - škola

Informace

Navštíveno: 20. 1. 2022

Historie: Tato budova původně byla vystavěna roku 1823 v klasicistním slohu jako přízemní dvojtřídní budovy školy. Postupem času tato škola přestávala dostačovat, a tak v průběhu 4. čtvrtiny 19. století byla škola několikrát přestavována a rozšiřována. Díky tomu získala svou současnou neorenesanční podobu. V průběhu 20. století však přestala stavba sloužit jako škola a začala sloužit k obytným účelům. Jedná se o patrovou zděnou neorenesanční stavbu, která je krytá valbovou střechou.

Zdroj: https://www.periferieprahy.cz/1_cp6.htm

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/skola-byvala-15458201

Dojmy: Velmi zajímavá stavba, o které jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

×