logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Libeň vychovatelna zámeček Rokoska

Libeň - zámecký pivovar

Informace

Navštíveno: 18. 1. 2022

Historie: Zdejší pivovar byl založen již v době po roce 1545, kdy byl vystavěn v pozdně gotickém či renesančním slohu. V roce 1634 je tento pivovar zmiňován v rámci konfiskací pánů z Černhausů, kdy získal tento pivovar Albrecht z Valdštejna. Bohužel tento původní pivovar byl v roce 1742 v rámci války o Rakouské dědictví zničen. V roce 1751 byl pivovar obnoven a vystavěn v barokním slohu. Již v sedmileté válce, která probíhala mezi lety 1756 – 1763 byl pivovar opět zničen. Nakonec byl někdy na počátku 19. století znovu obnoven a vystavěn v pozdně barokním slohu. Čímž získal svou současnou podobu. V roce 1824 se dozvídáme že pivovar v tomto roce vytvořil 1 012 hektolitrů piva. V roce 1858 byl pivovar rozšířen za sládka Martina Stejskala. Posledním nájemcem tohoto pivovaru byl v roce 1888 Jan Štolz, který nechal pivovar rozšířit o novou spilku a lednici. V září 1890 byl pivovar poškozen velkou povodní, ale brzy na to byl opět obnoven. V roce 1899 si tento pivovar pronajal První pražský měšťanský pivovar v Praze Holešovicích a již v roce 1900 ukončil zdejší produkci piva. Následně byl areál pivovaru upraven na dílny a byty. V roce 1906 zde byla zřízena hasičská zbrojnice. V roce 1969 získalo areál pivovaru Divadlo SKN v Libni. V této době byla i zbořena většina areálu a zůstala zachována jen hlavní budova, která stojí do současnosti. V roce 2001 prošel pivovar rekonstrukcí, ale již v srpnu 2002 byl poškozen velkou povodní po které prošel opětovnou rekonstrukcí.

Zdroj: https://prazdnedomy.cz/domy/objekty/detail/6443-zamecky-pivovar-v-libni

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/pivovar-15071425

Dojmy: Nádherná pozdně barokní stavba, která je pozůstatkem zdejšího pivovaru.

Mapa

Fotografie

×