logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Libeň kaplička Libeňský plynojem

Libeň - kostel sv. Vojtěcha

Informace

Navštíveno: 18. 1. 2022

Historie: Tento kostel byl vystavěn v secesním slohu mezi lety 1904 – 1905 nákladem katolického spolku sv. Bonifáce v Praze Emauzích. Základní kámen byl položen dne 3. října 1904 a kostel byl vysvěcen 9. dubna 1905. Kostel vznikl ve velmi unikátním secesním slohu jako dřevěná stavba podle plánů architekta Matěje Blechy a zvažuje se, že na tomto kostele se podílel i architekt Emil Králíček. Kostel byl postaven jako provizorní a měl stát jen 6 let jako náhrada nedostatečné kapli Libeňského zámku. V roce 1935 vyhořela kaple na Pelc Tyrolce a její vybavení bylo přeneseno do tohoto kostela. Díky tomu byl kostel v témže roce rozšířen vystavěním chóru a osazením táhla na střední lodi. V roce 1939 byl do tohoto kostela přenesen oltář Nejsvětější Trojice z kaple Libeňského zámku. Kostel byl ale stále používán jen jako provizorní, a tak postupně chátral a v 80. letech 20. století byla poškozena díky zatékání polychromie kostela. Nakonec se kostel dočkal své kompletní rekonstrukce, která proběhla v letech 1996 – 2001.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-vojtecha-15029289

Dojmy: Velmi zajímavý a velmi netypický kostel.

Mapa

Fotografie

×