logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Libeň Grabova vila kaplička

Libeň - gymnnázium

Informace

Navštíveno: 18. 1. 2022

Historie: V roce 1907 zde byla založená Reálná škola, která byla v roce 1909 přetvořena na reálné gymnázium. Následně byla v letech 1913 – 1914 vystavěná současná budova gymnázia v secesním slohu podle plánů Karla Pecánka. Ještě v roce 1914 se do této budovy přesunulo samostatné gymnázium a svému účelu sloužilo do současnosti. V období 2. světové války se někteří členové profesorského sboru aktivně zúčastnili odboje a několik z nich v něm zemřelo. Studenti se zapojili do odboje zejména v letech 1941-1943 prostřednictvím organizace „Svaz československé mládeže“, založené roku 1939. Tento svaz gestapo roku 1944 rozbilo. V tom roce měla ve škole svoji buňku i levicová odbojová organizace „Předvoj“. 5. května 1945 budova školy sloužila jako povstalecké velitelství pro Prahu VIII pod krycím jménem „Josef“, kterému velel podplukovník František Prajer. Ve škole byli umisťováni zajatí němečtí vojáci a internovaní civilisté. 7. května německé jednotky budovu školy dobyly a zajatce odvedly.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Gymn%C3%A1zium_U_Libe%C5%88sk%C3%A9ho_z%C3%A1mku

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/gymnazium-15035274

Dojmy: Krásná stavba, která se nachází kousek do zámku.

Mapa

Fotografie

×