logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Liboc dům čp. 283/17 fara

Liboc - dům správce

Informace

Navštíveno: 20. 1. 2022

Historie: Tento dům správce obory Hvězda byl postaven v klasicistním slohu někdy na konci 18. století. Již v této době získal dům svou současnou podobu. Jedná se o patrovou zděnou stavbu, která je krytá valbovou střechou a vedle ní pak stálo hospodářské stavení, které se v průběhu 20. století odtrhlo a vznikl dům čp. 397. V průběhu 20. století dům správce postupně chátral, ale nakonec se dočkal své obnovy, která proběhla buď v 90. letech 20. století či na počátku 21. století.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Liboci

Dojmy: Malebná usedlost, o které jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

×