logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Liboc Letohrádek Hvězda Libocký hřbitov s márnicí

Liboc - Libocká brána

Informace

Navštíveno: 20. 1. 2022

Historie: Zdejší obora byla založen císařem Ferdinandem I. Habsburským někdy začátkem 30. let 16. století. V této době byla obora ohrazena dřevěnou zdí. Tato zeď byla od roku 1541 nahrazována kamennou zdí, a tak vznikla i roku 1557 současná Libocká brána. Brána byla vytvořena v raně barokním slohu. Postupem času byli u letohrádku proraženy další dvě brány a to naproti Bílé Hoře, Břevnovská a Ruzyňská. Po konci 2. světové války tato brána postupně začala chátrat, ale nakonec od 90. let 20. století probíhala postupná obnova ohradní zdi včetně této brány.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Krásná barokní brána, o které jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

×