logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Lahovice vyhlídkové věže Lahovického mostu

Lahovice - bitva o Lahovický most

Informace

Navštíveno: 26. 8. 2022

Historie: V průběhu začátku května roku 1945 po Praze začínaly postupně růst odbojové skupiny. Jedna taková skupina byla i ve Zbraslavi. Již 5. května 1945 zde začali být odstraňovány německé nápisy a byla odzbrojena místní vojenská posádka. Tím začali boje o Zbraslav, které probíhali i 6. května. Úkolem zdejších obránců bylo zabránit postupu německé obrany do Prahy. Bohužel V 8 hodin ráno se zdejší obránci vzdali. Mezitím do Lachovic dorazili členové Vlasovcovi armády, Bulharské Královské armády a také posily ze Štefánikových kasáren s kulometem. Tyto posily se protlačili až do Zbraslavi, kterou získali zase pod svou kontrolu. Ke zvratu došlo v noci ze 6. na 7. května, kdy do Zbraslavi dorazila tanková skupina SS pod vedením plk. Von Kleina o síle 5 000 mužů a příslušné techniky. To zapříčinilo že obránci se stáhli za Lahovský most, kde byla brzo ráno vytvořená barikáda. Ta měla za úkol zdržet tuto tankovou jednotku. Lahovický most byl na svém místě strategickým bodem, neboť v celém okolí byl k dispozici jen radotínský přívoz a nejbližší přemostění na druhý břeh Berounky bylo až v Karlštejně. Na straně obránců stála skupinka vojáků Vlasovovy osvobozenecké armády a skupina místních občanů doplněná o několik dobrovolníků z okolních obcí. Celkem se odhaduje že zde bylo celkem 95 mužů, kteří hájili most. Špatně vyzbrojení obránci se pokusili během souboje vyhodit most do povětří, ale při nedostatku vhodné trhaviny dokázali způsobit jen malé škody a během několika desítek minut byli zabiti či zajati. V závěru bojů byl zastřelen i vůdce jednotky SS von Klein. Jako odplata byli zajatí obránci popraveni v prostoru osady „Ahoj“. Přibližně 35 lahovických občanů bylo vyvlečeno ze svých domů na ulici a popraveno. Barikáda do poledne padla a v poledne přes tento most projeli již první německé tanky. Celkem tento střet měl za následek 56 padlých na straně obránců a 31 dalších zajatých obyvatel Lahovic, kteří sloužili německé jednotce jako živý štít. Padlí v této obraně byli následně na tomto místě pochováni do masového hrobu a nad ním byl vztyčen mohutný pomník, který připomíná zdejší události.

Zdroj: https://www.mc-zbraslav.cz/zbraslav-a-lahovice-v-kvetnu-1945/d-10967

Zdroj: https://www.vets.cz/vpm/3891-pomnik-obetem-2-svetove-valky/#3891-pomnik-obetem-2-svetove-valky

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lahovice

Dojmy: Mohutný pomník, který je připomínkou zdejší obrany, tragického masakru a současně hrobem zdejších obránců.

Mapa

Fotografie

Pomník bitvy, masakru a masový hrob obránců mostu v 2. světové válce v Lahovicích.
Pomník bitvy, masakru a masový hrob obránců mostu v 2. světové válce v Lahovicích.
Pomník bitvy, masakru a masový hrob obránců mostu v 2. světové válce v Lahovicích.
Pomník bitvy, masakru a masový hrob obránců mostu v 2. světové válce v Lahovicích.
Pomník bitvy, masakru a masový hrob obránců mostu v 2. světové válce v Lahovicích.
Pomník bitvy, masakru a masový hrob obránců mostu v 2. světové válce v Lahovicích.
×