logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Liboc Čertův mlýn

Liboc - Archeologický park Archaia

Informace

Navštíveno: 20. 1. 2022

Historie: Tento archeologický park vznikl za účelem ověřování raně středověkých technologií formou experimentální archeologie. Park byl založen mezi lety 1995 – 1996 a již od této doby zde vyrostla pozdně středověká roubená usedlost, která byla postavena dle archeologických nálezů v okolí kostela v Liboci. Následně se v tomto parku konají příležitostné akce pro veřejnost, kde jsou zveřejňovány zajímavou formou jednotlivé výsledky zdejšího výzkumu.

Zdroj: http://www.archaia.cz/liboc/lib_pred.htm#predstavujeme

Dojmy: Zajímavý park, kterému dominuje replika pozdně zemědělské usedlosti.

Mapa

Fotografie

×