logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Komořany PP Komořanské a modřanské tůně

Komořany - zámek Komořany

Informace

Navštíveno: 26. 8. 2022

Historie: V roce 1589 Zbraslavský klášter Komořany prodal místosudímu Českého království Václavu Šturmovi z Hyršfeldu, přičemž v kupní smlouvě je zmíněna i zdejší tvrz. Tato tvrz zde je zmiňována poprvé, tak je možné že byla postavena v renesančním slohu někdy v 16. století. Po tomto muži zdědil tuto tvrz roku 1595 jeho syn Adam Šturm z Hyršfeldu. V roce 1607 prodal tento muž tvrz Adamu Radnickému ze Zhoře, který ji již v roce 1608 postoupil své matce Dorotě Radnické. Dorota prodala tvrz roku 1612 bratru bývalého majitele Jáchymu Šťastnému Šturmovi z Hyršfeldu. Tento muž se ale zúčastnil stavovského povstání, a tak mu byla tvrz zkonfiskována roku 1622. Tvrz byla dána Zbraslavskému klášteru jako splacení dluhu královské komory a v roce 1638 byly Komořany dědičně postoupeny tomuto klášteru. Tvrz byla zřejmě ještě před rokem 1742 přestavěna na barokní zámek sloužící jako letní sídlo zbraslavských opatů. 2. července 1742 se Komořanský zámek stal místem jednání mezi obléhateli Prahy, francouzským maršálem Belleislem a bavorským vévodou, a hrabětem Königseggem a knížetem Esterházym, kteří zastupovali Marii Terezii. V roce 1765 byla provedena bohatá štuková výzdoba zámecké kaple. V roce 1785 byl Zbraslavský klášter zrušen a Komořany připadly náboženskému fondu, který prodal komořanský dvůr, zámek a ovčín o 40 let později knížeti Bedřichu Oettingen-Wallersteinovi. V roce 1866 koupil tento komořanský majetek (poplužní dvůr, ovčín a zámek) rytíř z Albertů. Tento muž nechal někdy ve 4. čtvrtině 19. století zámek opravit a neogoticky upravit, čímž získal svou současnou podobu. Na začátku 20. století se majitelem zámku stal Ing. Karel Schulz, zakladatel Modřanských strojíren, který nechal provést jednoduchou přestavbu - zvýšení křídla o jedno patro a používání věže jako vodárny. Po jeho smrti v roce 1932 se zámek dostal do vlastnictví státu. Mezi dny 6. a 7. května 1945 se tento zámeček zapojil dvakrát do bojů pražského povstání, kdy jej Vlasovova armáda dvakrát čistila od vojáků SS. Do roku 1948 byla vlastníkem Spořitelna česká, poté v letech 1948-1957 KSČ. V současné době jej využívá Český hydrometeorologický ústav.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/zamek-komorany-15656155

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Komo%C5%99any_(z%C3%A1mek)

Zdroj: https://www.hrady.cz/zamek-komorany-praha-4-komorany/texty?tid=2706&pos=1000

Zdroj: hrady, zámky a tvrze v Čecháh, na Moravě a ve Slezsku - František Holec

Dojmy: Krásný zámek, který má prastarou historii.

Mapa

Fotografie

Zámek Komořany, který se nachází v Komořanech
Zámek Komořany, který se nachází v Komořanech
Zámek Komořany, který se nachází v Komořanech
Zámek Komořany, který se nachází v Komořanech
Zámek Komořany, který se nachází v Komořanech
×