logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Karlín sokolovna škola

Karlín - synagoga

Informace

Navštíveno: 22. 5. 2021

Historie: Karlínská synagoga je bývalá židovská modlitebna v Praze 8-Karlíně. Byla postavena v novorománském slohu s prvky maurského slohu v roce 1861. Karlínská synagoga pro místní zámožnou židovskou komunitu, neboť Karlín, německy Karolinenthal, byl do konce roku 1921 samostatným městem s převážně industriálním a komerčním zaměřením, a mnoho bohatých továrníků a obchodníků zde byli právě Židé. Svatostánek zřejmě prošel několika stavebními úpravami. Poslední z nich proběhla v letech 1928–1930, kdy byl interiér přestavěn ve funkcionalistickém stylu podle plánů architekta Leopolda Ehrmanna. Bohoslužby se zde konaly do začátku druhé světové války. Zdejším rabínem až do roku 1939 dr. Isidor Hirsch, který byl v důsledku nacistické okupace nuceně penzionován a zemřel o rok později. Po válce byla modlitebna navrácena pražské židovské obci, ale v roce 1950 ji obec odprodala Československé církvi husitské, která budovu stavebně adaptovala pro své bohoslužebné účely a využívá ji dodnes. Zadní trakt, kde býval rabinát, zimní modlitebna a sídlo rabína kouřimského kraje, dnes slouží jako farní úřad CČSH. ČCH v roce 1953 provedla rozsáhlou přestavbu, kdy byl z Vítkovy ulice upraven nový vstup, došlo i ke zbourání ženské galerie a v hlavním sále přibyl kůr a varhany. Tuto přestavbu provedl architekt Emil Rabenstein. Na stěně v hlavním sále malíř, grafik a stavitel Cyril Chramosta umístil malbu „Jan Žižka s Janem Rokycanou sjednávají mír na Špitálském poli“.

Zdroj: https://prazdnedomy.cz/domy/objekty/detail/4550-karlinska-synagoga

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl%C3%ADnsk%C3%A1_synagoga

Dojmy: Krásná synagoga, která je pozůstatkem zdejší tehdejší velké židovské obce.

Mapa

Fotografie

×