logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Košíře socha Krona socha sv. Václava

Košíře - socha sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: 27. 8. 2022

Historie: Klasicistní socha svatého Jana Nepomuckého je dílem Josefa Malínského. Na Cibulku byla instalována roku 1822 a dnes představuje jediné dílo v celém areálu, které je inspirováno církevní tematikou. Samotná socha na podstavci obsahuje erb pasovského biskupa a říšského hraběte Leopolda Leonharda Raymunda Josepha Thun-Hohensteina, což, vzhledem k tomu, že je situována u vjezdu do areálu, není příliš překvapivé. Tento muž byl také kromě vlastnění usedlosti Cibulka i donátorem této sochy. Po stranách jsou pak vyobrazeny události související se svržením svatého Jana Nepomuckého z mostu. Zajímavostí je, že naprosto stejné jsou i reliéfy sochy Jana Nepomuckého na Karlově mostě, která je dílem Jana Brokoffa z roku 1683 a která se stala závazným ikonografickým vzorem, podle něhož vznikaly a vznikají další plastiky u nás i v cizině. Po stranách sochy se nacházejí kamenná modlitební klekátka, která dokazují neuvěřitelnou preciznost autorovy tvorby. Celé zákoutí je obklopeno kamennými točitými schůdky, které navazují na důmyslný systém cestiček a kamenných teras, které vedly od zmíněné sochy až k Čínskému pavilonu. Dnes jsou tyto schůdky a terásky, které sekundárně sloužily také ke zpevnění celého příkrého svahu, zarostlé a jejich romantické klikatění již téměř není vidět.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Cibulka_(Ko%C5%A1%C3%AD%C5%99e)

Dojmy: Krásná klasicistní socha, která se nachází na okraji parku Cibulka.

Mapa

Fotografie

Socha sv. Jana Nepomuckého nacházející se v Košířích
Socha sv. Jana Nepomuckého nacházející se v Košířích
Socha sv. Jana Nepomuckého nacházející se v Košířích
×