logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Karlín dům čp. 399/11 dům u Zeleného Stromu

Karlín - dům u Červené Hvězdy

Informace

Navštíveno: 22. 5. 2021

Historie: Původně se na tomto místě nacházel Runhartovský grunt, který je již prvně zmiňován v 16. století. Tento grunt byl v průběhu času zbořen a na jeho místě byl vystavěn mezi let 1841 – 1843 v klasicistním slohu tento dům. Dům byl vystavěn pro potřeby řádu křižovníků s červenou hvězdou podle plánů architekta Jana Ripoty. Tento dům palácového typu ale brzy na to nechal převor řádu Jan Jiří Manner přestavět na zájezdní hostinec, který se stal velmi vyhledávaným. V průběhu 2. poloviny 19. století byl dům poškozen během Pruského obléhání Prahy. Následně byl v roce 1897 opraven a obnoven a tímto krokem získal svou současnou podobu.

Zdroj: https://www.hrady.cz/palac-dum-dum-u-cervene-hvezdy

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/dum-u-cervene-hvezdy-13263638

Dojmy: Krásná a honosná stavba, která připomíná spíše zámek, nežli dům.

Mapa

Fotografie

×