logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Karlín Denisovo nádraží

Karlín - busta Petra Strozzi

Informace

Navštíveno: 22. 5. 2021

Historie: Petr Strozzi ze Schrattenthalu (vyslov stroci; 1626 – 6. června 1664) byl český hrabě, diplomat a voják italského původu, jehož rodina pocházel z Italské Florencie. V roce 1657 byl zraněn během bitvy u Italské pevnosti Alessandria. Z tohoto zranění se pak léčil celý rok v lazaretu, a tak již dne 3. srpna 1658, po více než ročním zotavování se z vážného zranění z bitvy u severoitalské Alessandrie, sepsal Strozzi při léčebném pobytu u přítele v Dymokurech svou závěť. V ní vyjádřil lítost nad osudem vojáků, kteří byli jako on zraněni, ale jimž se nedostalo takové péče. Poněvadž v tomto pomíjejícím životě není nic jistého, než smrt, leč hodina její jest nejistá… já Petr hrabě Strozzi, pán na Hořicích… ustanovuji, aby zestárlí chudí důstojníci a vojáci, kteří ve službách válečných zneschopněli, z mého majetku a na něm… zaopatřováni byli jídlem, nápoji, šacením a jinými potřebami, aby na tom žili a nuceni nebyli po věrných a dlouholetých službách válečných žebrati nebo docela ve zkázu přijíti. Na základě závěti vznikla Vojenská invalidní nadace Petra hraběte Strozziho. Měl na ni být převeden veškerý majetek hraběte v případě, že by Strozzi neměl dědice. Veškerý majetek, krom menší části k zaopatření vdovy, Marie Kateřiny, byl nadaci převeden o šest let později, po smrti hraběte. Závěť vešla v platnost až o půlstoletí později, po smrti Marie Kateřiny (†1714). Ta však, stejně jako její manžel, odkázala nadaci veškeré své statky. Za více než šedesát let po smrti Petra hraběte Strozziho byla započata stavba pražské Invalidovny v Karlíně a o dalších 200 let později byl v Hořicích postaven invalidní azyl pro vysloužilé důstojníky a vojáky. Do roku 1750 spravoval nadaci arcibiskup pražský. Tehdy byla nadace zrušena a její majetek zestátněn (předán do správy státní invalidní komise). V roce 1882 byla nadace obnovena, a to na základě rozhodnutí rakousko-uherského říšského ministerstva války. V roce 1942 říšský protektor nadaci opět zrušil. Její poslední obnovení přišlo jen o tři roky poté, ne však na dlouho - komunistický režim její činnost definitivně ukončil v 50. letech. Majetek nadace (nemovitosti, cenné papíry a volné vklady) v té době činil 21 692 036 Kč. Právě na počest tohoto muže byla vytvořena tato současná busta. Busta byla vytvořena v roce 1890 sochařem Mořicem Černilem a následně celou bustu jako kopii i s podstavcem vytvořila kamenosochařská škola v Hořicích. Svého slavnostního odhalení se pak tento pomník tomuto muži dočkal v roce 1898 a od této doby pak zdobí toto místo.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/pomnik-petra-strozziho-12755072

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Strozzi

Dojmy: Krásná busta, která připomíná tohoto šlechtice, jež šlechetně myslel na ostatní vojáky.

Mapa

Fotografie

×