logo prehis.cz Cestování Hl. m Praha Josefov socha Mojžíše starý Židovský hřbitov

Josefov - Staronová synagoga

Informace

Navštíveno: 12. 5. 2016

Historie: Tato synagoga je nejstarší synagogou ve střední evropě. Byla postavena ve 4. čtvrtině 13. století a bohoslužby se zde slouží do dnešních dnů. K této synagoze se váže jedna pověst, kterou si zde dovolím citovat:

„Podle pověsti předkové pražských Židů postavili Staronovou synagogu již před dvěma tisíci lety po zkáze tzv. druhého chrámu v Jeruzalémě (k níž došlo v r. 70 po Kristu). Tesané kvádry z trosek jeruzalémské svatyně přenesli pak nebeští andělé do Prahy a postavili z nich nádhernou modlitebnu. Až přijde Mesiáš, aby shromáždil děti Izraele, přenesou andělé kameny zase zpět do Jeruzaléma na stavbu nové již třetí jeruzalémské svatyně.“

Její název odkazuje na ještě starší synagogu, která stávala v židovském městě, a tak tako synagoga dostala jméno nová. Časem tu však začali růst nové synagogy a z této se ta stará, tím se vžil název staronová. Mezi nejvýznamnější zdejší rabíny patří Jehud Löwa ben Bezalel (1512 – 1609) který podle legendy vytvořil Golema. Tento rabín byl tak uznávaný, že do dnešních dnů, nikdo neusedl do jeho křesla, které se nachází ve Staronové synagoze. Dalším významným rabínem byl Jecheskel Landau nazývaný Noda bi Jehuda (1713 – 1793) ten byl zase velmi proslulým učencem. V průběhu 2. světové války byla synagoga zavřená, následně po válce v roce 1967 byla provedena rekonstrukce, kterou následovala další rekonstrukce v letech 1998 – 1999. Během poslední rekonstrukce byl zde proveden archeologický průzkum, který prokázal zdejší židovské obyvatelstvo již v 11. století. Zde si dovolím citovat popis téměř nezměněné synagogy:

„Raně gotická obdélníková masivní stavba z kamene z konce 70. let 13. st. má vysokou sedlovou střechu s pozdně gotickými cihlovými štíty. Ze tří stran ji obepínají pozdější nízké přístavky, které slouží jako předsíň a galerie pro ženy. Dvoulodní interiér klenutý žebrovými klenbami na dva pilíře uprostřed dělá dojem rozlehlého prostoru. Uprostřed východní stěny je schránka na svitky tóry. Uprostřed synagogy je místo pro řečníka, obehnané železnou gotickou mříží, nad ním historický praporec pražské židovské obce se znakem ghetta (Davidova hvězda, uvnitř židovský klobouk).“

Zdroj: http://www.prague.eu/cs/objekt/mista/1635/staronova-synagoga

Dojmy: Stará budova, kde podle pověsti odpočívá golem. Kdo ví, ale já uvnitř nebyl.

Mapa

Fotografie

×