logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Holešovice Stroj času vodní elektrárna Štvanice

Holešovice - Továrna na vodoměry

Informace

Navštíveno: 16. 1. 2022

Historie: První česká továrna na vodoměry je bývalý průmyslový objekt č. p. 1052 v Praze 7 - Holešovicích, ulice Komunardů č. o. 3., v sousedství Holešovické tržnice. Roku 1884 založil Adolf Pleskot v Hybernské ulici č. 42 továrnu na výrobu olověných trubek a armatur. Roku 1910 se v rámci úspěšného rozvoje firmy rozhodl rozšířit výrobu a přemístit provoz do nového, většího prostoru mimo centrum města. Zakoupil nově postavený objekt bytového domu v Holešovicích od stavitele Jindřicha Vaňhy v historizujícím slohu s prvky secese s přilehlými dílnami, kam se i se svou rodinou přestěhoval. Na vedlejším pozemku pak vyrostl průmyslový areál a dílny, které byly roku 1915 rozšířeny o patro. Stavbu provedla Vaňhova firma, objekt byl u střešní římsy dílenských budov opatřen nápisem První česká továrna na vodoměry, zal. 1884. Podnik se zaměřoval především na výrobu potrubí, vodoměrů a plynoměrů. Roku 1926 byla přistavěna nová dvoupatrová výrobní budova podle projektu Josefa Vajshajtla. Další budova byla přistavěna roku 1930. Po převzetí moci ve státě komunistickou stranou v Československu v únoru 1948 byla rodinná firma znárodněna. V rámci restitučních řízení byla budova továrny rodině Pleskotových navrácena, architekt Josef Pleskot po roce 2000 zpracoval přestavbu objektu a zřídil si v jejích útrobách svůj ateliér.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_%C4%8Desk%C3%A1_tov%C3%A1rna_na_vodom%C4%9Bry

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/tovarna-na-vodomery-14110607

Dojmy: Velmi zajímavý tovární areál.

Mapa

Fotografie

×