logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Holešovice Holešovický pivovar Kaple sv. Máří Magdaleny

Holešovice - Holešovický přístav

Informace

Navštíveno: 16. 1. 2022

Historie: Holešovický přístav byl vybudován v Holešovicích v Praze firmou Lanna. Přístav byl budován ve dvou etapách: původně jako přístav ochranný a zimní (1892–1895) a teprve později byl upravován na přístav obchodní (1896 – 1910). Areál přístavu byl vystavěn ve slohu secese s prvky nastupující moderny. Celý přístav se skládá z mnoha budov, jež některé z nich z roku 1906 byly vystavěny podle plánů architekta F. Sandera. Celý přístav byl vyhlouben uměle, vytěženo bylo 513 900 m³ zeminy. Přístavní bazén má délku 750 m a je široký 100 m. Hloubka činí 4,8 m. V roce 1906 bylo při přístavu vybudováno seřaďovací nádraží. Ze severní i jižní strany bylo napojeno vlečkou na nádraží Bubny. Z roku 1906 pochází také největší počet budov – ty jsou většinou vysoké do jednoho patra a mají bohatě členité fasády (červené režné zdivo a krémová omítka). Další objekty pocházejí z roku 1927 a 1936. Kolem roku 1926 při překládání koryta Vltavy v oblasti Manin byla zúžena přístavní kosa. V 90. letech 20. století přístav přestal sloužit lodní dopravě a roku 2005 byly vytrhány i koleje seřaďovacího a nákladového nádraží. V současné době probíhá konverze pro obytné a administrativní využití. V roce 2003 byl při vjezdu do přístavu u Libeňského mostu postavena dvojice výškových budov pod názvem Lighthouse Vltava Waterfront Towers. Plánuje se postupné zastavění celého areálu přístavu obchody a byty (projekt Prague Marina). Poblíž areálu přístavu projíždí midibusová linka 156, zavedená 1. září 2011, která zde zajišťuje v pracovní dny dopravní obslužnost. Projíždí též kolem bytové zástavby Prague Marina (zastávka "V Přístavu"). Podle zprávy z února 2016 městská část Praha 7 uvažuje o lávce, která by propojovala Holešovice s přístavní kosou, na níž probíhá bytová výstavba. Lávka by sloužila pro zkrácení cesty i jako alternativní spojení při nenadálých situacích.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hole%C5%A1ovick%C3%BD_p%C5%99%C3%ADstav

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/holesovicky-pristav-13841589

Dojmy: Rozsáhlý komplex přístavních budov, který je připomínkou velkého lodního obchodu, který zde byl.

Mapa

Fotografie

×