logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Holešovice kaplička sv. Jana Nepomuckého kostel sv. Klimenta

Holešovice - Kostel sv. Antonína Paduánského

Informace

Navštíveno: 16. 1. 2022

Historie: Kostel svatého Antonína z Padovy v Holešovicích je římskokatolický farní kostel. Na území dnešních Bubnů a Holešovic se od 13. století konaly bohoslužby v kostele sv. Klimenta. Na konci devatenáctého století však již jeho kapacita nedostačovala (sloučené a do Prahy již začleněné Holešovice-Bubny měly asi 10 000 obyvatel), a proto došlo roku 1886 k založení Spolku pro vystavění chrámu Páně v Holešovicích, jenž prosazoval výstavbu nového kostela. Základní kámen byl položen a posvěcen 25. října 1908. Stavba probíhala v letech 1908–1911, ale kostel byl vysvěcen až dne 25. října 1914 pražským arcibiskupem kardinálem Lvem Skrbenským z Hříště. Kostel byl vystavěn v negotickém slohu podle plánů architekta Františka Mikše. O výstavbu kostela se postaral stavitel Josef Vaňha. O kamenické práce se pak postaral Antonín Gabriel. I když byl kostel vysvěcen již v roce 1914, tak stále nebyl dokončen a poslední dekorace, konkrétně socha sv. Václava a sv. Ludmily, byly umístěny na kostel až v roce 1926 Prvním farářem u sv. Antonína se stal arcibiskupský notář P. Silvestr Hrnčíř, jenž se zasadil o povýšení farní expozitury v Praze VII. na faru a pečlivě dbal o dokončení výtvarné výzdoby interiéru. Také se zasloužil o záchranu unikátního Českého betléma, který umístil do zvláštní kaple. Trojlodní orientovaný kostel má v západním průčelí dvě věže vybudované podle vzoru Týnského chrámu na Staroměstském náměstí. Uvnitř je křížová klenba nesená dvěma řadami pískovcových sloupů. Kostel má délku 51 m, výšku lodí 21 m, věže jsou vysoké 58 m (s hroty 63 m). 26. října 1916 byly chrámové zvony rozbity a odevzdány k válečným účelům, zachován byl pouze nejmenší, čtyřicetikilogramový umíráček Rafael. Brzy po skončení první světové války byly však opatřeny u Heroldovy zvonařské firmy v Chomutově zcela nové zvony. 17. června 1926 pak byly světícím biskupem Antonínem Podlahou vysvěceny. Také za druhé světové války byly zvony odevzdány, rekvírovány a odvezeny do Německa. Na místě tehdy zbyl jen poškozený historický zvon z kostela sv. Klimenta. Dnes je na věži tohoto kostela tzv. Zvon svobody, což byl dar amerického národa českému lidu z roku 1918. Na věž byl však vyvěšen až roku 1980.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Anton%C3%ADna_Padu%C3%A1nsk%C3%A9ho_(Praha)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-antonina-paduanskeho-18140396

Zdroj fotografií interiéru: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Interior_of_the_Church_of_Saint_Anthony_of_Padua_(Hole%C5%A1ovice)

Dojmy: Nádherný neogotický kostel, který je ukryt mezi zdejší zástavbou.

Mapa

Fotografie

×