logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Holešovice Restaurace na ostrově Štvanice Sokolovna

Holešovice - Řeznický dům

Informace

Navštíveno: 16. 1. 2022

Historie: Řeznický dům je novorenesanční dům postavený v roce 1894 na nároží Bubenského nábřeží (čp. 702/VII.) a Argentinské ulice v Praze-Holešovicích podle návrhu významného novorenesančního architekta Jana Zeyera ovlivněného architektem Antonínem Wiehlem. Autorem sgrafit je malíř Láďa Novák. Řeznický dům je nárožní čtyřpatrový novorenesanční monumentální budova na rohu Bubenského nábřeží a Argentinské ulice. Dům byl postaven v roce 1894 naproti novému areálu Jatek královského hlavního města Prahy stavěnému od 6. března roku 1893 a zprovozněných 1. července 1895. Na průčelí do Bubenského nábřeží má 6 os a do Argentinské ulice 5 os. fasáda domu je rytmizována zdvojenými okny. Nároží budovy je zvýrazněno rizality na rohu ulice Argentinské i Bubenského nábřeží. Přízemí a první patro domu je zdobeno rustikou. V prvním patře jsou dvojice oken, pod kterými jsou pole v šíři každé dvojice oken. Tato pole jsou vyplněná sgrafity s historickými, žánrovými a heraldickými tématy. Na okny 1. patra je dům v celé šíři horizontálně členěn konzolovou římsou. V druhém a třetím patře tvoří fasádu režné zdivo a pod okny 2. patra je pás sgrafit. Ve čtvrtém patře je prostor mezi okny zdoben zvířecími hlavami a putti. Pod a nad okny 4. patra je pás sgrafit s ornamentálními vzory, rostlinnými motivy a zvířecími hlavami. Pod střechou a nad okny třetího patra je fasáda horizontálně členěna římsou s konzolami. Nároží domu je ve 2., 3. a 4. patře zdobeno bosáží. Bosáží je zakončena i fasáda ve směru k sousedním domům v Argentinské ulici a Bubenském nábřeží. Střecha na rohu domu je zakončena věžičkou a dvěma štíty. Výzdoba domu odpovídá orientaci novorenesančních architektů, malířů a sochařů na historická a vlastenecká témata na cykly ze života a český folklor. Koncepce fasády také ukazuje Zeyerovo ovlivnění Wiehlem a stylem „mluvící architektury“: objevují se zde slavné postavy české historie jako například králové Jiří z Poděbrad a Jan Lucemburský a historické události jako například odražení vpádu Pasovských v roce 1611. Zvláštností je, že tato historická témata jsou znázorněna prostřednictvím historie cechu řezníků. Cyklus výjevů ze života řezníků odpovídá Alšovu pojetí.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eznick%C3%BD_d%C5%AFm_(Praha)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/cinzovni-dum-14146306

Dojmy: Nádherný a bohatě zdobený nárožní dům.

Mapa

Fotografie

×