Dolnopočernický mlýn
logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Dolní Počernice Dub letní v Dolních Počernicích

Dolní Počernice - Dolnopočernický mlýn

Informace

Navštíveno: 20. 3. 2023

Historie: Tento vodní mlýn byl vystavěn jako panský mlýn nákladem rodu Dercényiů, kteří v 19. století vlastnili zdejší panství. Mlýn byl vybudován v roce 1862 ve slohu anglické romantizující neogotiky. Nájemcem tohoto mlýna byl mlynář Josef Görner a po něm jeho syn Jiří Görner. Tato rodina byla ale z mlýna nuceně vystěhována roku 1953 a majitelem mlýna se stal Ludvík Bříza, který byl původně pomocníkem mlynáře. Tento muž zde žil do roku 1979, kdy mlýn začal sloužit pro potřeby státního statku jako kanceláře a skladové budovy. V roce 1995 bohužel tento mlýn vyhořel, ale již v roce 1999 proběhla rekonstrukce. Posledně rekonstrukce mlýna pak proběhla v roce 2007. Mlýn byl postaven jako zděná patrová provozní budova mlýna stojící na hrázi rybníka. Její štítové průčelí z kamene je ozdobně tvarované a má tři segmentově sklenuté okenní osy. Ve štítě je půlkruhově zaklenuté dvojokno lemované třemi kruhovými okuli a nikou. Ostatní průčelí jsou omítaná. Zvýšený suterén je oddělen průběžnou římsou. V průčelí nad okny vede průběžná suprafenestra. Nad přízemím se nachází seníkové polopatro s otevřenými kruhovými okénky, které je oddělené profilovanou římsou. Uvnitř mlýna jsou patrné zbytky Francisovy turbíny a mechaniky pohonného systému. Protože je bývalá lednice součástí vnitřních prostor, prostupy pro hřídele se nacházejí v interiéru. Dochovány jsou kamenné patky pod sloupy mlýnské hranice.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dolnopo%C4%8Dernick%C3%BD_ml%C3%BDn

Zdroj: https://www.vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/382-mlyn-v-dolnich-pocernicich

Zdroj: https://praha-dolnipocernice.cz/sport-a-kultura/258-13-mlyn-kulturni-pamatka

Dojmy: https://praha-dolnipocernice.cz/sport-a-kultura/258-13-mlyn-kulturni-pamatka

Mapa

Fotografie

Dolnopočernický mlýn v Dolních Počernicích
Dolnopočernický mlýn v Dolních Počernicích
Dolnopočernický mlýn v Dolních Počernicích
Dolnopočernický mlýn v Dolních Počernicích
Dolnopočernický mlýn v Dolních Počernicích
×