logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Ďáblice Battistova cihelna dům čp. 1/8

Ďáblice - dům

Informace

Navštíveno: 27. 2. 2022

Historie: Tento zemědělský dvůr byl postaven pro mě neznámo kdy. Jisté je že je již zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může a pravděpodobně i bude starší. Celý dvůr se v této době skládal z patrové zděné stavby z opuky kryté valbovou střechou, která sloužila k bydlení. Naproti ní se nacházel pravděpodobně výměnek a zadní část protaženého dvora uzavírala hospodářská stavba. Bohužel ve 2. polovině 20. století došlo k razantním změnám. Výměnek a snad i vjezdová brána, která se zde nacházela byla zbořena. Obytná stavba přišla o číslo popisné a byla sloučena s vedlejším dvorem čp. 21/5. V době mé návštěvy pak tato usedlost byla ve velmi sešlém stavu.

Dojmy: Zajímavá usedlost, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

×