logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Dolní Chabry Zkamenělý slouha zvonice

Dolní Chabry - zvonice

Informace

Navštíveno: 27. 2. 2022

Historie: Tato zvonice byla vystavěna buď v pozdně gotickém slohu či v renesančním slohu v době kolem roku 1500. Zvonice byla vystavěna jako patrová stavba se zděnou podezdívkou a dřevěným patrem krytá stanovou střechou. Tuto podobu si pak zachovala tato zvonice do současnosti. V roce 1695 byl do této zvonice ulit barokní zvon od zvonaře Antona Josefa Schönfelda ze Starého Města. V roce 1843 byl ulit nový zvon od Karla Bellmanna a v roce 1870 byl původní barokní zvon přelit Annou Bellmannovou. V roce 1917 měli být tyto dva zvony zkonfiskovány na válečné účely, ale naštěstí k tomu nedošlo a zabavili jen zvon z kostelní věže. Další téměř pohroma proběhla v roce 1942 kdy byli zvony sňaty a odvezeny na roztavení na válečné účely. V červnu 1945 však byli nalezeny na Štvanici a následně navráceny na své původní místo. V roce 1950 udeřila na tuto zvonici větrná smršť, která rozmetala dřevěnou část a lehce poškodila jeden zvon. Následně se zvonice dočkala svého restaurování do své současné podoby.

Zdroj: http://www.osop-chabry.cz/kostel-zvonice.php

Zdroj: naučná tabule

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/zvonice-15651091

Zdroj: http://www.osop-chabry.cz/Kostel-steti-svateho-jana-krtitele.php

Dojmy: Krásná zvonice, která je pravděpodobně středověkého původu.

Mapa

Fotografie

×