logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Dolní Chabry socha sv. Václava Zkamenělý slouha

Dolní Chabry - Stejskalův statek

Informace

Navštíveno: 27. 2. 2022

Historie: Kdy přesně byl založen tento poplužní dvůr nevíme. Jisté je že prvně je zmiňován v roce 1654, kdy jej držel Tomáš Vlk. Jisté je ale že byl mnohem starší, jelikož při archeologickém průzkumu v roce 2007 zde byli objeveny zbytky gotických staveb z 15. století a také pravěkou železářskou pec. Takže pravděpodobně tento dvůr je již středověkého gotického původu. Na konci 17. století tento statek vyhořel a následně byl barokně obnoven. V roce 1713 zakoupil již opravený statek František Zebro, kterého nahradil rod Dolejších, který zde žil dlouhou dobu. V roce 1820 zakoupil statek Václav Napravil. V roce 1886 zakoupil tuto usedlost Antonín Stejskal. Někdy v průběhu 19. století byl dvůr upraven klasicistně do své současné podoby. V 50. letech 20. století byl tento dvůr rodině Stejskalovi znárodněn a začalo zde sídlit JZD. Během 2. poloviny 20. století tento dvůr nebyl udržován a tak se postupně dostal do dezolátního stavu. V roce 1989 byl vrácen dvůr v restitucích původním majitelům, a ti jej roku 2004 prodali městské části Dolní Chabry. Ta jej nechala mezi lety 2006 – 2008 zrekonstruovat. Rekonstrukci provedla firma VW Valach a. s. podle plánů architekta Ing. Karla Veselého. Následně se stal dvůr sídlem zdejšího městského úřadu, který zde sídlí dodnes.

Zdroj: http://www.osop-chabry.cz/dalsi-objekty.php

Dojmy: Malebná s prastará usedlost.

Mapa

Fotografie

×