logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Dolní Chabry kostel Stětí sv. Jana Křtitele pomník obětem Pražského povstání

Dolní Chabry - pomník obětem 1. a 2. světové války

Informace

Navštíveno: 27. 2. 2022

Historie: Nápad na vznikl pomníku se objevil hned po konci 2. světové války. Původně měl být vytvořen pomník podle sochaře Komárka, který byl pojat jako vysoký podstavec na kterém leží partyzán. Tento pomník byl ale velmi drahý, a tak byl vytvořen tento jednoduchý pomník v podobě tří pylonů podle návrhu Vojenského historického ústavu. První pylon připomíná oběti 1. světové války, druhý pylon oběti 2. světové války a třetí pylon připomíná oběti Pražského povstání. Ve své původní podobě se pak tento pomník dočkal do současnosti.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Jednoduchý pomník, který připomíná oběti obou světových válek.

Mapa

Fotografie

×