logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Čakovice hřbitovní kaple křestní kaple

Čakovice - kostel sv. Remigia

Informace

Navštíveno: 27. 2. 2022

Historie: Původně na tomto místě byl vystavěn románský kostel, který byl postaven nejpozději v polovině 14. století. První písemná zmínka o tomto kostele pochází z roku 1352. Tento kostel byl postaven jako drobná stavba, která byla ukončena v průčelí věží se zvony, kudy se vcházelo do kostela. Kostel se dočkal v roce 1614 své obnovy, ale během třicetileté války byl kostel vypálen Švédskými vojsky, kdy zbyli jen obvodové zdi kostela. Kostel se následně nákladem benediktinského kláštera u sv. Mikuláše na Starém Městě své obnovy. Tato obnova proběhla roku 1677 a současné byl i kostel barokně upraven a rozšířen. V roce 1713 byli zazděny schody do věže a v roce 1734 byla původní románská věž pro špatný stav zbořena. Ale kostel byl také ve velmi špatném stavu, a tak v roce 1735 následoval věž i samotný kostel. Následně zde byl vystavěn nákladem hraběte Františka Josefa Šlika mezi lety 1735 – 1737 nový barokní kostel. Svého vysvěcení se nový kostel dočkal dne 6. října 1737 děkanem a vikářem Brandýsským, Josefem Antonínem Hořickým. Kostel však přestal brzo dostačovat, a tak bylo rozhodnuto roku 1875 že bude tento starý kostel zbořen a na jeho místě postaven nový. Stavba byla povolena dne 12. prosince 1877 a o náklad na výstavbu nového kostela se postaral rytíř Filip Schoeller. Kostel byl následně vystavěn mezi let 1878 – 1881 v neorománském slohu podle plánů Karla Schneinera. Svého slavnostního vysvěcení se kostel dočkal dne 2. října 1881, kdy jej vysvětil kardinál Bedřich ze Schwarzenbergu. Mezi lety 1904 – 1905 byl pak kostel vyzdoben malířskou výzdobou od Karla Klusáčka. Plastiky v kostele provedl roku 1902 Čeněk Vosmík a oltářní obrazy jsou dílem malíře Viléma Kandlera. V této podobě se pak kostel zachoval až do současnosti.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-remigia-13245656

Zdroj: https://www.farnostcakovice.cz/blog_clanek.php?clanek=2400

Dojmy: Krásný bohatě zdobený kostel, který je dominantou této městské části.

Mapa

Fotografie

×