logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Chvaly dům čp. 864/20 hrobka

Chvaly - dvůr čp. 2939/5

Informace

Navštíveno: 16. 5. 2022

Historie: Tento zemědělský velmi rozsáhlý dvůr byl postaven nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může a pravděpodobně i bude mnohem starší. Dle památkového katalogu se pravděpodobně jedná o druhou nejstarší stavbu na území Chval, takže je možné že je i středověkého původu. Je také pravděpodobné že pro své umístění a rozlohu se jednalo o panský dvůr, který přiléhal ke zdejšímu zámku. Dodnes zachovalá dispozice tohoto dvora se skládá z patrové zděné sýpky a na ní navazujícího přízemního hospodářského stavení. Obě stavby pak v době mé návštěvy sloužili jako restaurační zařízení.

Dojmy: Velmi krásný pozůstatek snad poplužního dvoru, o kterém jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

×