logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Čakovice dům čp. 95/19 hřbitovní kaple

Čakovice - fara

Informace

Navštíveno: 27. 2. 2022

Historie: Kdy přesně byla založena zdejší fara nevíme. Pravděpodobně k tomu došlo v polovině 14. století, jelikož již v roce 1352 byl zdejší kostel zmiňován jako kostel farní. Během husitských válek zdejší fara zanikla. Po konci třicetileté války zde byla v roce 1670 filiálka, která byla přifařena nejdříve k Vinoři a od roku 1787 k Třeboraticím. Již od roku 1887 zde vznikla iniciativa za postavení nové budovy fary. Tento záměr byl schválen teprve v roce 1900 za přičinění rytíře Filipa ze Schoelleru. Ještě téhož roku byl zakoupen hostinec, který se nacházel na současném místě. Následně zde byla vystavěna budova fary v bohatě zdobeném historitujícím slohu stavitelem Kunetou z Prahy za dohledu místodržícího stavebního rady Jana Leitzera. První farář se pak v této budově fary usídlil již dne 1. března 1901. Dodnes si pak tato budova zachovala svůj původní vzhled.

Zdroj: https://www.farnostcakovice.cz/blog_clanek.php?clanek=2400

Dojmy: Velmi bohatě zdobená budova fary, která stojí na místě bývalého hostince.

Mapa

Fotografie

×