logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Břevnov větrný mlýn Větrník zahradní domek

Břevnov - Vojtěška

Informace

Navštíveno: 27. 8. 2022

Historie: Na tomto místě vyvěrá pramen potoka Brusnice. Podle pověsti se u tohoto pramene sešli roku 993 kníže Boleslav II. a biskup Vojtěch. Údajně měl kníže Boží vnuknutí a na místě tohoto setkání byl poté založen břevnovský klášter. Nad pramenem byl postaven středověký altán v raně gotickém slohu, který byl vystavěn snad za opata Bavora z Nečtin. Z tohoto altánu se dodnes zachovala křížová klenba nacházející se nad pramenem. Pravděpodobně již v 17. století za opata Zdislava Berky z Dubé zde vznikla barokní rozlehlejší oktogonální stavba, která ale dlouho nevydržela. Jelikož mezi lety 1723 – 1725 zde proběhla barokní přestavba pavilonu, která utvořila současnou podobu této stavby. Přestavba proběhla z iniciativy opata Otmara Zinkeho a byla provedena podle plánů architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Interiér byl v této době vyzdoben freskami. Někdy v polovině 19. století byli nad kašnu umístěno barokní sousoší sv. Vojtěcha a kníže Boleslava II. vytvořeného v roce 1750 pro mě neznámým autorem. Tento pavilon byl několikrát opravován a to v letech 1854, 1868 a 1882. Další opravy pak proběhli v letech 1920, 1940 – 1941. Barokní sousoší se ale v průběhu 2. poloviny 20. století bohužel ztratilo, jelikož docházelo k postupnému chátrání a devastaci v majetku státu. Díky tomu byl na konci 20. století pavilon v havarijním stavu a nakonec se dočkal v roce 1993 své celkové rekonstrukce.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pramen_Vojt%C4%9B%C5%A1ka

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zahrada_b%C5%99evnovsk%C3%A9ho_kl%C3%A1%C5%A1tera

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/vojteska-12976924

Zdroj fotografií pramenu a fresky: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Vojt%C4%9B%C5%A1ka_(B%C5%99evnov_Monastery)

Dojmy: Krásný pavilon, který je legendárním místem setkání knížete Boleslava II. a sv. Vojtěcha.

Mapa

Fotografie

Barokní pavilon, který se nachází v Břevnovských zachradách
Barokní pavilon, který se nachází v Břevnovských zachradách
Barokní pavilon, který se nachází v Břevnovských zachradách
Barokní pavilon, který se nachází v Břevnovských zachradách
Barokní pavilon, který se nachází v Břevnovských zachradách
Barokní pavilon, který se nachází v Břevnovských zachradách
Barokní pavilon, který se nachází v Břevnovských zachradách
×