logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Břevnov usedlost Spiritka usedlost Šlajferka

Břevnov - usedlost Šafránka

Informace

Navštíveno: 27. 8. 2022

Historie: Původně se na tomto místě nacházela vinice, která je prvně zmiňována ve 14. století, jež držel Malostranský měšťan Diviš z Ejzíře. Samotná usedlost byla vystavěna v barokním slohu někdy na konci 18. či na počátku 19. století. V polovině 19. století se pak usedlost dočkala velké klasicistní úpravy, která jí dala v podstatě její současný vzhled. Nakonec v roce 1916 byli přistavěny k usedlost budovy chlévu a stodoly. Po konci 2. světové války byla usedlost znárodněna a stala se majetkem Státního statku hl. m. Praha. Během tohoto období začala usedlost pro špatnou údržbu postupně chátrat. Tento statek opustil usedlost v 70. letech 20. století a usedlost nadále chátrala až nakonec v roce 1998 vyhořela. Naštěstí se ale dočkala své rekonstrukce, která proběhla v roce 2004 a v roce 2006 byla usedlost upravena na rezidenční byty.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/usedlost-safranka-13478301

Zdroj: https://www.hrady.cz/palac-dum-safranka

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0afr%C3%A1nka

Zdroj fotografie, kde je usedlost vidět ze předu: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0afr%C3%A1nka

Dojmy: Malebná usedlost, která málem zanikla.

Mapa

Fotografie

Zemědělská usedlost nacházející se v Břevnově
Zemědělská usedlost nacházející se v Břevnově
Zemědělská usedlost nacházející se v Břevnově
Zemědělská usedlost nacházející se v Břevnově
×