logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Břevnov usedlost Kneisslovka usedlost Malovanka

Břevnov - usedlost Ladronka

Informace

Navštíveno: 27. 8. 2022

Historie: Původně v těchto místech vznikali lomy na opuku, které zde byli již v 10. století. Ve 14. století zde založil vinice císař Karel IV. V roce 1688 prodal baron Švihovský zdejší pozemky hraběti Filipu Ferdinandovi de la Crone, lidově z Ladronu. Právě po něm měla být usedlost pojmenována, jiný výklad odvozuje název z italského výrazu „ladrone“ (lupič). Hrabě nechal na pozemcích vybudovat tento ranně barokní zájezdní hostinec, který byl v provozu až do 2. poloviny 19. století. Celé tehdejší panství bylo velmi rozlehlé, patřila do něj i smíchovská usedlost Ladronka čp. 121 v ulici Pod Kotlářkou. Na počátku 18. století koupil usedlost velkopřevor řádu Maltézských rytířů, hrabě Volf Pötting z Persingu, jehož rod je úzce spjat s historií nedaleké pražské usedlosti Petynka. Ten tuto usedlost, nebo spíše hostinec zakoupil od vdovy po hraběti Filpu Ferdinandu de la Crone. Když v roce 1713 vypukl mor a oficiální břevnovský hřbitov přestal stačit, byli mrtví pohřbíváni do společného hrobu u Ladronky. Během válek o rakouské dědictví v 18. století byla tento hostinec poškozen a následně obnoven. Bohužel díky výstavbě císařské silnice severněji postupně zisky klesali, a tak byl v průběhu 2. poloviny 19. století hostinec uzavřen. Řádu maltézských rytířů patřila usedlost až do roku 1922, poté přešla do majetku hl. m. Prahy. V její blízkosti byla chudinská kolonie a Ladronka byla využita na velmi skromné byty. V tomto období ale usedlost přestala být udržována a postupně chátrala. V roce 1977 byly v už tak chátrajícím objektu, o který se nikdo nestaral, sklady. Ačkoli byla usedlost prohlášena v roce 1964 kulturní památkou, areál dál chátral a v roce 1993 ho obsadili squateři – anarchističtí aktivisté z okruhu časopisu Autonomie – s cílem vybudovat zde Autonomní kulturně sociální centrum. Ti se pak o usedlost v rámci svých omezených finančních možností starali. Centrum nekomerční kultury zaměřené na prezentaci projektů alternativní a okrajové subkulturní scény (koncerty, divadelní představení, výstavy, přednášky, diskusní setkání) zde pak fungovalo až do 9. listopadu 2000, kdy byli squateři násilně vystěhováni městskou policií ve spolupráci se soukromou bezpečnostní agenturou. V roce 2004 byla zahájena rekonstrukce za 74 milionů korun a v září 2005 zde bylo otevřeno nové kulturně-společenské centrum. Celá usedlost má podobu uzavřeného zemědělského dvora, kterému vévodí raně barokní obytný patrová zděná stavba krytá valbovou střechou. V této podobě se pak usedlost zachovala do současnosti.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/usedlost-ladronka-13488592

Zdroj: https://www.hrady.cz/palac-dum-ladronka/texty?tid=14442&pos=1000

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ladronka

Dojmy: Zajímavá vesnická usedlost, která většinu své existence sloužila jako zájezdní hostinec.

Mapa

Fotografie

Zájezdní hostinec Ladronka, který se nachází v Břevově
Zájezdní hostinec Ladronka, který se nachází v Břevově
Zájezdní hostinec Ladronka, který se nachází v Břevově
Zájezdní hostinec Ladronka, který se nachází v Břevově
×