logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Břevnov Velký strahovský stadion usedlost Kneislovka

Břevnov - usedlost Hybšmanka

Informace

Navštíveno: 27. 8. 2022

Historie: Původně se na tomto místě nacházelo starší stavení, snad viniční usedlost či lis. Ten držel na přelomu poloviny 18. století děkan Josef Václav von Lanckische. Po něm roku 1751 zdědila tuto usedlost Marie Anna Hübschannová. Snad tato žena zde nechala znovu vystavět či původní usedlost přestavět v barokním slohu. Tím vznikla hlavní podoba současné obytné stavby, tedy patrová zděná stavba krytá mansardovou střechou. V 19. století byli k areálu přistavěny klasicistní hospodářská stavení. Po konci 2. světové války byla usedlost znárodněna a stala se majetkem Státního statku hl. m. Prahy. Pod rukami této organizace pak postupně chátrala. Někdy na konci 20. století se usedlost dostala do soukromých rukou, které nechali mezi lety 2005 – 2006 zbořit původní viniční barokní domek. Celá usedlost se pak mezi lety 2009 – 2010 dočkala své celkové rekonstrukce.

Zdroj: https://pamatky.praha.eu/jnp/cz/pamatkovy_fond/pamatkove_uspechy/pamatkove_uspechy/pamatkove_uspechy-usedlost_hybsmanka_cp_2368_brevnov_praha_6_index.html

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/usedlost-hybsmanka-13497079

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hyb%C5%A1manka

Dojmy: Velmi zajímavá původně barokní zemědělská usedlost.

Mapa

Fotografie

Barokní usedlost Hybšmanka nacházející se v Břevnově
Barokní usedlost Hybšmanka nacházející se v Břevnově
×