logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Braník socha sv. Jana Nepomuckého Usedlost Zemanka

Braník - tvrz Braník

Informace

Navštíveno: 21. 5. 2021

Historie: Ve 14. století drželi část zdejší vsi České královny a část patřila Pražským kostelům. Během Husitských válek se tato vesnice stala majetkem Starého Města Pražského. Kdy zde byla postavena tvrz s dvorem bohužel nevíme. Její první zmínka pochází z roku 1625, kdy ji daroval v rámci konfiskací císař Ferdinand II. dominikánskému klášteru u sv. Jiljí. Další zmínka o tvrzi pochází z roku 1648, kdy byla silně poškozena během oblehání Prahy Švédským vojskem. O tomto poškození se pak dodnes zachoval i záznam: „Dvůr branický asi tři čtvrti míle od města Prahy nedaleko řeky ležící s tvrzí důkladně vystavěnou, neméně i kovárnou, stodolami, maštalemi, ovčínem a jinými příležitostmi od stavení, při níž se tehdáž nacházejícími, … od lidu nepřátelského zkažen a v nic obrácen jest, jehožto škoda podle Attestati úředníků ouřadu mostu pražského vztahuje se na sumu 6029 fl.“ Řád dominikánů následně nechal ve 3. čtvrtině 17 století tento dvůr s pozůstatkem tvrze barokně obnovit a přistavět k areálu kaple se zvonicí. Již v roce 1689 byla dokončena patrová obytná stavba a výstavba dvora byla ukončena v roce 1761, kdy byla přistavěna právě kaple se zvonicí. Původně měl tento dvůr čtyři křídla, která byla uvnitř zdobena arkádami. Jedno křídlo však svou historii nepřežilo a kaple sloužila svému účelu až do roku 1899. Roku 1899 dvůr zakoupil spolek pražských sládků, který zde provozoval pivovar až do roku 1907. Poté spolek zřídil jiný pivovar v blízkosti a dominikánský dvůr sloužil jiným účelům. Na počátku 20. století fungovalo v objektu kino (kino Eden od roku 1919 až do roku 1969, kdy byla jižní část areálu zbořena). Měla zde také být policejní služebna. Od konce druhé světové války se ve dvoře usídlily drobné řemeslné dílny, a později byl dvůr opuštěný a chátral. V padesátých letech hrozilo zboření, nicméně objekt byl zapsán na seznam památkově chráněných staveb. Památka je v době mé návštěvy ve špatném technickém stavu, obklopena novodobou zástavbou. Je ve vlastnictví hlavního města Prahy a byla částečně využívána městskou částí Praha 4, která ji spravuje. V roce 2019 bylo městskou částí navrženo, aby tuto barokní památku magistrát zpátky převzal a opravil. Ve dvoře by pak mohla působit například waldorfská škola, která nabízí alternativní přístup ke středoškolskému vzdělávání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dominik%C3%A1nsk%C3%BD_dv%C5%AFr

Zdroj: https://www.hrady.cz/zamek-dominikansky-dvur/texty?tid=42184&pos=1000

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Dr. František Holec

Dojmy: Velmi zajímavý a sešlý dvůr, který vznikl přestavbou původního dvora s tvrzí.

Mapa

Fotografie

×