logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Břevnov socha sv. Jana Nepomuckého Velký strahovský stadion

Břevnov - socha sv. Prokopa

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: V roce 1869 již zdejší hřbitov nedostačoval, a tak byl rozšířen. Nová část hřbitova byla vysvěcena dne 17. květně 1869 opatem Janem Nepomukem Rotterem. Součástí tohoto hřbitova pak byla vytvořena tato stěna na pohřbívání řeholníků. Do výklenku pak byla umístěna barokní socha sv. Prokopa. Tato socha byla vytvořena v roce 1743 K. J. Hiernlem a umístěna byla v kapličce sv. Vintíře a Prokopa v Týnce. Tato kaple ale byla v roce 1868 zbořena, a tak byla socha zachráněna a přesunuta na své současné nové místo.

Zdroj: https://www.brevnov.cz/sprava/resources/brevnovsky-hrbitov-a-kaple-sv-lazara-3.pdf

Dojmy: Velmi zajímavá socha, kterou jsem bohužel zapomněl nafotit.

Mapa

Fotografie

Barokní socha sv. Prokopa, nacházející se na Břevnovského hřbitova
Barokní socha sv. Prokopa, nacházející se na Břevnovského hřbitova
×