logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Břevnov Kaple Panny Marie Altöttinské kaple sv. Jana Nepomuckého

Břevnov - kaple sv. Floriána

Informace

Navštíveno: 27. 8. 2022

Historie: Tato kaplička byla postavena v klasicistním slohu někdy na konci 19. století či na počátku 20. století v centru tehdejší návsi vsi Horní Břevnov. Kaplička má tvar hranolové osmiboké komory a jehlancovitou střechu s prejzovou krytinou. Do kapličky vede obdélný půlkruhově zakončený vstup, v němž jsou zasazeny jednokřídlé dřevěné dveře. Na střeše je umístěna osmiboká lucerna s jehlancovitou stříškou pokrytou rovněž prejzovou krytinou. Na vrcholu stříšky je osazen dvojitý křížek, v lucerně je zavěšen zvon. Omítka kapličky je žlutá, podstavec, pilastry a římsy jsou zvýrazněny červenou barvou. Vlevo od vstupu do kapličky je umístěn na stupňovitém podstavci litinový krucifix. Po konci 2. světové války přestala kaplička pravděpodobně být udržována a postupně chátrala. Nakonec se však dočkala své obnovy, která proběhla buď v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_svat%C3%A9ho_Flori%C3%A1na_(Praha-B%C5%99evnov)

Dojmy: Krásná klasicistní kaplička, o které jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

Klasicistní kaple sv. Floriána nacházející se v Břevnově
Klasicistní kaple sv. Floriána nacházející se v Břevnově
Klasicistní kaple sv. Floriána nacházející se v Břevnově
×