logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Braník dům čp. 163/1 hřbitovní kaple

Braník - Evangelický kostel

Informace

Navštíveno: 21. 5. 2021

Historie: Evangelický kostel v pražské čtvrti Braník se nachází v prostoru bývalého vápencového lomu v blízkosti přírodní památky Branické skály. Stavba kostela probíhala v období od září 1947 do dubna 1948. Slavnostně otevřen byl 9. května 1948. Kostel, v letech poválečné nouze postavený ze smrkového dřeva, vyprojektoval architekt Pavel Bareš. Částečným vzorem mu údajně byl toleranční evangelický kostel ve Velké Lhotě na Valašsku. Členy sboru Českobratrské církve evangelické byl kostel zamýšlen jako provizorní zhruba na období 20 let. Plány na jeho nahrazení kamenným chrámem se ale nikdy nerealizovaly, a původní svatostánek tak sboru slouží dodnes. Pouze v roce 1990 získal novou apsidu z borového dřeva, která byla ke staršímu jádru přistavěna podle návrhu architekta Davida Vávry.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelick%

Dojmy: Krásný novodobý evangelický kostelík.

Mapa

Fotografie

×