logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Břevnov dům čp. 356/4 dům čp. 380/12

Břevnov - dům čp. 357/6

Informace

Navštíveno: 27. 8. 2022

Historie: Původně na tomto místě se nacházeli vinice, které jsou již zmiňovány v 15. století. Kdy zde byla postaven tento zemědělský dvůr je pro mě neznámé. Jisté je že v době kolem roku 1650 byl majitelem Liborius Ubell, po němž nese tato usedlost své jméno. Tento muž zde pak nechal i vystavět barokní kapli sv. Libora. Od roku 1715 držela dvůr Metropolitní kapitula v Praze a v roce 1756 se majitelem stal Břevnovský klášter, který kapli nechal zbořit a usedlost prodal dále. Někdy na konci 19. století či ve 20. století byl tento dvůr z většiny zbořen a zachovala se jen hospodářská klasicistní budova, která byla přeměněna na dvě čísla popisná. Tedy na dům čp. 356/4 a 357/6. Toto stavení je pak přízemní zděné stavení kryté sedlovou střechou.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Liborka

Dojmy: Malebné vesnické stavení, které vzniklo z pozůstatku hospodářské usedlosti.

Mapa

Fotografie

Vesnická klasicistní usedlost nacházející se v Břevnově
Vesnická klasicistní usedlost nacházející se v Břevnově
×