logo prehis.cz Cestování okres Most Záluží důl Vítězný Únor

Záluží - důl Julius III

Informace

Navštíveno: 20. 7. 2018

Historie: Výstavba provozních budov na tomto dole započalo již v průběhu 2. poloviny roku 1881, a již v únoru roku 1882 bylo zahájeno vrtání jámy č. 1 a jámy č. 2, která byla nazvána vodní, jelikož sloužila na odvod vody z dolu. Již dne 15. ledna 1884 bylo dosaženo na hlavní těžní jámě hloubky 130 metrů a na vodní jámě 137 metrů. Na dalším hlouběním již pracoval parní těžní stroj o síle 158 kW. Také v tomto roce bylo dokončeno veškeré strojní zařízení kromě dílen a třídírny. Již v květnu roku 1884 bylo dosaženo konečné hloubky 186,5 metrů, následně byli obě jámy vyzděny. Dolů jménem Julius bylo v této oblasti více, a tak když v letech 1949 – 1961 bylo ve zdejší oblasti likvidováno vše spojené s německým obyvatelstvem, tak došlo i na přejmenování tohoto dolu. K přejmenování ale nedošlo, jelikož jediný název, který byl osazenstvo schválilo bylo jméno Trojka, k tomu ale nedošlo, a tak tento důl si po celou dobu existence nese své jméno. Důl Julius III byl uzavřen v 90. letech 20. století z důvodu vyuhelnění, a tak přestal sloužit svému účelu. V roce 2003 vzniklo muzeum na ochranu tohoto zachovaného hornického komplexu, z 90. let 19. století jež za celou dobu existence neprošel téměř žádnými úpravami. A tak v roce 2007 bylo zdejší hornické muzeum otevřeno pro veřejnost. Návštěvník si tak může prohlédnout původní parní těžební stroj z roku 1890, či umělou šachtu, kde uvidí na živo jak se zde těžilo.

Zdroj: http://www.zdarbuh.cz/reviry/shd-reviry/dvuz-reviry/zahajeni-provozu-dolu-julius-iii-v-kopistech-i-cast/

Zdroj: http://www.zdarbuh.cz/reviry/shd-reviry/dvuz-reviry/zahajeni-provozu-dolu-julius-iii-v-kopistech-ii-cast/

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Podkru%C5%A1nohorsk%C3%A9_technick%C3%A9_muzeum

Dojmy: Unikátní a zajímavý hornický komplex, ve kterém je velmi zajímavé hornické muzeum.

Mapa

Fotografie

×