logo prehis.cz Cestování okres Most Vtelno Smírčí kříž 0741 socha sv. Floriána

Vtelno - smírčí kříž 0742

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Tento velmi zajímavý smírčí kříž je asi nejzajímavějším křížem nacházející se aktuálně ve Vtelně. Tento kříž byl vztyčen na místě zločinu v roce 1615 u vsi Libkovice. Tento kříž si z doby vytvoření nese na sobě reliéf dýky a také nápis: „ ENTLEIPT PAROCONEVS KONTELMAN 5. XXX A 1615“. Tento nápis dle starší historie odkazuje buď na únos a vraždu způsobenou dýkou ze 30. září 1615, a nebo na sebevraždu spáchanou ve 30-ti letech. Kříž má tvar latinského kříže, ale jeho ramena a hlava jsou zakončeny obroučky. Již v roce 1928 byl tento kříž přesunut z Libkovic do muzea ve Starém Mostě, odkud ale v době likvidace tohoto města byl přesunut v roce 1978 přesunut do Vtelna, kde byl vztyčen u farní zdi. Ve 20. letech 21. století byl tento kříž přesunut na jeho současné místo do parku před bývalou sýpku. Samotný kříž má na výšku 86 cm na šířku 60 cm a tloušťku 18 cm.

Zdroj: https://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=metainfo:43074/5-5078&binding=0&page=2&pageTypeId=0&itemsPerPage=10&sortedBy=IDENT_PHOTO&sortDirection=DESC

Zdroj: https://www.mesto-most.cz/smirci-krize-ve-vtelne/d-7239

Zdroj: http://www.smircikrize.cz/vtelno.htm

Zdroj: http://smircikrize.euweb.cz/Ceska_Republika/Most/Vtelno.html

Dojmy: Velmi zajímavý kříž, který je úžasně zachovalý, na to, jak je starý.

Mapa

Fotografie

×