logo prehis.cz Cestování okres Most Vtelno Smírčí kříž 0227 smírčí kříž 0742

Vtelno - smírčí kříž 0741

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Tento smírčí byl vztyčen poblíž obce Libkovice pravděpodobně někdy v 17. – 18. století. Tento kříž se tak stal vzpomínkou na zločin, který zde byl spáchán mečem, jak dokládá dobře zachovalý reliéf na kříži, bohužel další dokumenty k tomuto zločinu se již nedochovaly. V průběhu 2. poloviny 20. století byl tento kříž přesunut během likvidace Libkovic Mosteckému muzeu, a nakonec byl přesunut v roce 1987 k hřbitovní zdi ve Vtelně, odkud byl ve 20. letech 21. století přesunut do parčíku u bývalé sýpky. Samotný kříž má na výšku 90 cm, na šířku 68 cm a tloušťku 24 cm.

Zdroj: https://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=metainfo:43074/5-5078&binding=0&page=3&pageTypeId=0&itemsPerPage=10&sortedBy=IDENT_PHOTO&sortDirection=DESC

Zdroj: http://www.smircikrize.cz/vtelno.htm

Dojmy: Jednoduchý kříž, který má na sobě znatelný reliéf meče.

Mapa

Fotografie

×