logo prehis.cz Cestování okres Most Litvínov Loučná

Lom

Informace

Městský erb:

Lom_znak

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Lom (německy Bruch) je město podlouhlého půdorysu, nacházející se 2 kilometry východně od Litvínova. Pravděpodobně došlo založení této obce v roce 1207, kdy se zmiňovala obec Brunch. Otázkou ale je jestli se jedná o tuto obec, nebo jen pomístní název. Jisté je že nejstarší potvrzený listinný důkaz o této obci pochází z roku 1341, kdy potvrzoval král Jan Lucemburský Oseckému klášteru jeho privilegia. Což dokazuje že tato obec patřila v této době Oseckému klášteru. Z dochovaných údajů také víme že v této obci stával vladycký statek, který patřil rodu Gerunků z Lomu, což je starý vladycký rod pocházející ze severních Čech, jež měl manskou povinnost k rodu Hrabišiců, a především k Pánům z Rýzmburka. Gerunka z Lomu odkázal právě někdy před roku 1341 svou část klášteru v Oseku, a díky tomu byl za jeho štědrost když zemřel v roce 1346 pochován v Oseckém klášteře, kde se dodnes dochoval jeho náhrobek. Syn Gerunky Jan se v letech 1354 – 1356 stal farářem v kostele v Horním Jiřetíně. Poslední zmínka o tomto rodu pochází z roku 1456, kdy byl Jan Gerung de Lome hejtmanem Mosteckého hradu, následně se tento rod již jen vytratil z historie.

Zdejší obyvatelé se živili především zemědělstvím. To již dokládá pozemková kniha z roku 1560, kdy je zde uvedeno 38 majitelů především zemědělských usedlostí. V Novém urbáři Oseckého kláštera z roku 1603 je uvedeno, že se zde nacházelo 46 poddaných, 24 usedlostí potažních, 21 menších hospodářstvích, 2 mlýny a 2 drobná hospodářství. Třicetiletá válka poznamenala tuto vesnici velmi silně, jelikož ještě v roce 1659 farář P. Weigel uvádí, že obec Lom dodává pro těžkosti menší desátky a to pouze žito. V průběhu 18. století došlo v této obci k rozšíření působnosti, jelikož se zde začali rozrůstat různá řemesla, mezi nimiž přemáhalo především punčochářství. V roce 1833 je zde uváděno že zde žilo celkem 606 obyvatel. Až do pádu feudalismu patřila tato obec Oseckému klášteru, feudalismus ale skončil a tak roku 1849 se stala tato obec součástí obce Mariánské radčice v politickém okresu Duchcov. V roce 1868 se městečko Lom odpojilo a osamostatnilo. V roce 1918 již mělo centrum města v podstatě stejný vzhled jako dnes, jen při úpravách silnice byli odstraněny některé menší objekty, včetně sochy císaře Josefa II. V podstatě v průběhu 19. ale i 20. století se zdejší obec živila především těžbou uhlí v blízkém okolí. První uhelný důl zde byl otevřen v roce 1890 a to důl Johann I. Tento nárůst znamenal to, že zatímco zde žilo v roce 1880 celkem 913 obyvatel, tak již v roce 1910 zde žilo celkem 8 841 obyvatel. Tento faktor vedl v nedostatek ubytování, a tak se postupně vytvářeli hornické kolonie. Již v roce 1902 tak byla obec povýšena na městys a nakonec v roce 1938 byla povýšena na město, v tuto dobu zde žilo 9 190 obyvatel. Bohužel následně přišla 2. světová válka a po ní odsun německého obyvatelstva, který měl velmi ponurý podtext. Jelikož u zdi zdejšího kostela bylo dne 10. května 1945 zavražděno nejméně 36 místních němců, ale s jistotou jich bylo více. Pachatelé tohoto činu nebyli nikdy nalezeni. Následoval již jen úpadek města. V roce 1950 zde po odsunu žilo 5 507 obyvatel, a následně počet již jen klesal. Dokonce roku 2001 klesl počet obyvatel na 2 641.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lom_(okres_Most)

Zdroj: http://litvinov.sator.eu/kategorie/okolni-obce/lom-u-mostu/historie-obce-lomu-casti-obce-loucne

Dojmy: Menší městečko, která má mnoho co nabýdnout.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_6054
IMG_6042
IMG_6048
IMG_6115
IMG_6178
IMG_6182
IMG_6093
IMG_6151
IMG_6076
IMG_6060
IMG_6056
IMG_6139
IMG_6127
IMG_6132
IMG_6095
IMG_6070