logo prehis.cz Cestování okres Most Korozluky Lesná

Křížatky

Informace

Navštíveno: 20. 7. 2018

Historie: Křížatky (hovorově též Křižatky, německy Kreuzweg) jsou malá vesnie ležící v nadmořské výšce 545 m na jihovýchodním svahu Krušných hor 2 km severně od Janova. Jméno osady odkazuje, že vznikla na křižovatce obchodních cest. Jak dokládají archeologické nálezy z jejího okolí, vedla tudy již v raném středověku stará obchodní cesta do Saska. Zbytky starých cest jsou ostatně v terénu na některých místech patrné dodnes. Nicméně ves Křížatky je v písemných pramenech poprvé doložena až roku 1585, kdy je jmenována při prodeji panství mosteckého hradu Ladislavu Popelu z Lobkovic. V roce 1785 stálo ve vsi 15 domů a ani v následujících staletích se jejich počet výrazně neměnil. Zdejší obyvatelstvo se živilo převážně prací v lese jako nádeníci nebo dřevorubci, částečně také v zemědělství a sadařství, neboť v Janově provozovalo město Most zahradnictví. Na konci 19. století se tu nacházelo 17 domů, ve kterých žilo 90 obyvatel. Na počátku 20. století se Křížatky staly známým a vyhledávaným rekreačním místem. Nacházely se zde dva velké rekreační objekty, z nichž jeden sloužil jako ozdravovna, postavená v letech 1911-1912. Ještě roku 1930 zde žilo 114 obyvatel, ale následně po 2. světové válce, odsunu německého obyvatelstva a dosídlení obyvatelstva z vnitrozemí se počet obyvatel roku 1950 zastavil na čísle 112. Následně počet obyvatel již více méně jen klesal. Po 2. světové válce rekreační objekt sloužil různým účelům, mj. jako školicí středisko Okresního národního výboru v Mostě. Po roce 1990 přešel objekt do správy Okresního úřadu v Mostě. V 90. letech 20. století však vyhořel. V roce 2011 zde trvale žilo 39 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BEatky

Dojmy: Maličká vesnička, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_7337
IMG_7346
IMG_7348
IMG_7343