logo prehis.cz Cestování okres Most Křížatky Boží muka Krucifix

Křížatky - Kaple

Informace

Navštíveno: 20. 7. 2018

Historie: Tato drobná obecní kaple byla vystavěna roku 1911, jak dokazuje letopočet nad vstupem do kaple. Další letopočet udává rok 1912, to dle mého názoru proběhlo buď rozšíření kaple, či její přestavba. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala kaple být pravděpodobně udržována a pozvolna chátrala. Nakonec v roce 2000 prošla kaple celkovou rekonstrukcí.

Zdroj:

Dojmy: https://www.hrady.cz/index.php?OID=9660

Mapa

Fotografie

×