logo prehis.cz Cestování okres Most Hora sv. Kateřiny dům eč. 244 kaple sv. Anny

Hora sv. Kateřiny - Fara

Informace

Navštíveno: 21. 7. 2018

Historie: Tato budova fary na sobě nese letopočet 1860, což je uváděno jako rok výstavby této stavby. Tato stavba je již ale zanesena v mapě katastru z let 1824 – 1843, a možná také v I. vojenském mapování z let 1764 – 1768. Což by znamenalo, že tato stavba je mnohem starší, a nebo se zde nacházela starší budova fary, která byla před rokem 1860 zbořena a vystavěna nová o stejném půdorysu. Ať tak či onak, jedná se o klasickou krušnohorskou faru, která vznikla v roce 1860 buď přestavbou starší fary, či zbouráním starší fary a výstavbou nové budovy fary. Tím dostala tato stavba svůj současný vzhled. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začala budova pozvolna chátrat. Nakonec ale někdy v 1. čtvrtletí započala rekonstrukce této stavby. Již v době mé návštěvy měla tak budova na čelní straně novou fasádu.

Dojmy: Bohužel jsem o této stavbě nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

×