logo prehis.cz Cestování okres Most Hora sv. Kateřiny dům eč. 224 Fara

Hora sv. Kateřiny - dům eč. 244

Informace

Navštíveno: 21. 7. 2018

Historie: Toto malebné lidové stavení krušnohorského typu bylo vybudováno nejpozději v 1. polovině 19. století, jelikož je již zachyceno v mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Stavení bylo vystavěno jako přízemní zděná stavba, pravděpodobně z lomového kamene a štít kryt doškovým bedněním. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války byli pravděpodobně odsunuti také obyvatelé tohoto stavení. Následně v průběhu 2. poloviny 20. století přestalo toto stavení sloužit k trvalému pobytu a sloužilo jako rekreační objekt.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř zádné informace.

Mapa

Fotografie

×