logo prehis.cz Cestování okres Most Hora sv. Kateřiny dům čp. 238 dům eč. 178

Hora sv. Kateřiny - dům eč. 66

Informace

Navštíveno: 21. 7. 2018

Historie: Toto malebné lidové stavení postavené v krušnohorském stylu, bylo nejpozději vybudováno v 1. polovině 19. století, jelikož je již zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být klidně i starší jelikož je možná zachyceno na mapě I. vojenského mapování z let 1764 – 1768, ale tato mapa nebyla nejpřesnější, takže se jedná jen o odhad. Jisté je že původní obyvatelé byli z tohoto stavení odsunuti po konci 2. světové války a následně někdy v průběhu 2. poloviny 20. století přestalo být stavení používáno jako obytné stavení a stal se z něj rekreační objekt. Někdy v této době došlo i k přestabě interiéru a vzniklo tak obytné patro s protáhlím vykýřem ve střeše. Toto stavení je přízemní stavba s pravděpodobně zděným přízemím z lomového kamene, štít stavby je pak krytý malebným bednění.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

×