logo prehis.cz Cestování okres Most Hora sv. Kateřiny dům eč. 66 dům eč. 223

Hora sv. Kateřiny - dům eč. 178

Informace

Navštíveno: 21. 7. 2018

Historie: Toto malebné lidové stavení krušnohorského typu bylo vybudováno nejpozději v 1. polovině 19. století, jelikož je již zachyceno na mapách katastru z let 1824 – 1843, ale může být i mnohem starší. Celá stavba byla vybudována jako obytné patrové stavení, kde přízemí je zděné pravděpodobně lomovým kamenem, patro je hrázděné a štíty jsou kryté bedněním a z jedné strany zdobnými doškami a z druhé strany eternitem. V průběhu 2. poloviny 20. století přestalo toto stavení sloužit k trvalému pobytu a stalo se rekreačním objektem, kterým bylo i v době mé návštěvy. Dle mého názoru se jedná o jedno z nejlépe zachovaných stavení tohoto typu v tomto městečku.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

×