logo prehis.cz Cestování okres Most Hora sv. Kateřiny Horní Ves

Horní Jiřetín

Informace

Městský erb:

Znak_obce_Horní_Jiřetín

Navštíveno: 20. 7. 2018

Historie: Horní Jiřetín, německy Obergeorgenthal, hovorově v místním nářečí Jörten je město v severozápadních Čechách na úpatí Krušných hor, nacházející se 8 km severně od Mostu a 2 km západně od Litvínova. První písemná zmínka pochází z roku 1263 z listiny upravující poddanské povinnosti, kdy byl jeho majitelem jistý Protiva, patrně člen významného rodu pánů z Rýzmburku neboli Hrabišiců. Z roku 1273 pochází listina krále Přemysla Otakara II., kterou se královské město Most zbavilo konkurence Jiřetína, Kopist a Ervěnic. Jméno obce se několikrát měnilo od Jorrenthal roku 1263 přes Jurncetin roku 1278, Jurntyn roku 1354 až po Gyrzietin roku 1459 a pozdější Obergeorgenthal. Roku 1409 byl Jiřetín rozdělen na Horní a Dolní v té době vlastnili Jiřetín Koldicové. V 17. století zasáhla Horní Jiřetín třicetiletá válka a následně v roce 1680 i velká morová epidemie, které vedly k velkým ztrátám na životech i na majetku. Od druhé poloviny 17. století se o Horní Jiřetín dělily dva významné šlechtické rody - Lobkovicové, kterým patřila pravobřežní část, a Valdštejnové, který patřila levobřežní část, tyto dvě části oddělová Jiřetínský potok. Roku 1644 získala tato obec svou první školu, která se v té době nacházela na místě dnešní tak zvané horní školy. Zdejší obyvatelé se živili převážně rybolovem na komořanském jezeře, ale také zemědělstvím, sadařstvím a těžbou rud. Počátkem 19. století se v katastru obce začíná rozvíjet průmysl a těžba hnědého uhlí. V roce 1828 zde byl založen bavlnářský podnik, později byl vybudován i parní mlýn, hračkářská firma, elektrárna nebo koželužna. Od roku 1868 patřila obec k okresu Most. V červnu 1914 udělil císař František Josef I. Hornímu Jiřetínu městská práva. V roce 1930 zde žilo 3481 obyvatel převážně německé národnosti. Horní Jiřetín utrpěl škody v průběhu bombardování továren v Záluží u Mostu v roce 1944. Od 10. října 2006 byl obci vrácen status města.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%AD_Ji%C5%99et%C3%ADn

Zdroj: https://www.hornijiretin.cz/mesto/o-meste/

Dojmy: Menší městečko, ve kterém je mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_6945
IMG_6963
IMG_7025
IMG_6957
IMG_7015
IMG_6988
IMG_6939
IMG_7017
IMG_7021
IMG_6999
IMG_6949
IMG_6990
IMG_6972
IMG_6965